X

METHUSALEM

Zierikzee, een relatief kleine stad gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland. Een compacte middeleeuwse stad met een rijk nautisch verleden, de rijke versierde panden zijn hieraan een zichtbare herinnering. Door een gebrek aan nieuwe initiatieven en ambities in de laatste decennia stagneren nieuwe ontwikkelingen in de historische binnenstad. De focus op de historie van de binnenstad zorgt voor conservering van het bestaande, met als gevolg dat innovatie en vernieuwing zich onttrekt uit de binnenstad. Een gebrek aan een duidelijke visie voor toekomst van de historische binnenstad als woon-leefomgeving zorgt voor een verschraling van diezelfde binnenstad.

Het contrast tussen de compacte historische stad en de weidse landschappen vormen een kwaliteit, maar deze gaat langzaam verloren. Het landschap wordt steeds verder bebouwd, waardoor grenzen vervagen en er steeds minder ruimte voor natuur overblijft. Bouwen in de bestaande stad heeft daardoor niet alleen de potentie tot het verbeteren van de woon-leefomgeving, maar is ook een pure noodzaak om onze bestaande steden en dorpskernen te verdichten. 

Sociaaleconomische en demografische trends geven aanleiding tot het herzien en innoveren van  de invulling van de bestaande stad. Een interessante ontwikkeling die daartoe aanleiding geeft is de toenemende levensverwachting. En daarmee de vraag naar huisvesting van senioren. De uitdaging voor het huisvesten van senioren is niet enkel een kwantitatieve opgave, het is voornamelijk een kwalitatieve opgave. Met de vraag hoe we onze toekomst willen vormen geven, hoe we onze derde levensfase willen inrichten en welke woonvormen passen hierbij. 

 

Door de toenemende levensverwachting heeft de derde levensfase de potentie gekregen tot een betekenisvolle levensfase. Het lichaam verouderd, in eerste instantie vooral groei en ontwikkeling, daarna begint langzaam de afname. De mate waarin lichamelijke en geestelijke veranderingen optreden is per individu verschillend. De levensstijl is een belangrijke factor in dit verouderingsproces. Vijfenzeventig procent van de gezondheid waarin we ouder worden wordt bepaald door de levensstijl, maar vijfentwintig procent wordt bepaald door de onze genen. 

De leefomgeving waarin we ons bevinden heeft invloed op onze levensstijl. Middels een woon-leefomgeving die stimuleert tot een gezonde levensstijl wordt getracht een vitale derde levensfase te realiseren. Waarbinnen bewoners op gezonde en vitale manier ouder kunnen worden. 

Een positief voorbeeld van een leefomgeving die stimuleert tot een gezonde leefomgeving zijn de Blue Zones. De Blue Zones zijn vijf regio’s op de wereld waar de inwoners relatief veel ouder worden dan in de rest van de wereld. De geografische ligging en eigenschappen van deze regio’s stimuleren de bewoners tot een gezonde levensstijl. In een onderzoek naar de blue zones is een vertaling gemaakt naar de westerse maatschappij. Dit onderzoek heeft aanleiding geven tot het vormgeven van een gezonde leefomgeving. 

De Blue Zones zijn de inspiratie geweest tot het toevoegen van publiek programma aan het woongebouw. Middels het toevoegen van publiek programma wordt de woonomgeving verrijkt en dient als stimulans voor een gezonde levensstijl. 

Het resultaat, Co-living in een cultureel huis. Een hybride tussen een collectief woongebouw en publieke functies. Het woongebouw bestaat uit een aaneenschakeling van panden, waardoor het gebouw verweven raakt met de fijnmazige structuur van de stad. Binnen de verschillende panden bestaat een mix aan functies, doormiddel van verschillende routes ontstaan er gradaties in openbaarheden. Het publieke programma vormt een verrijking van de woon-leefomgeving, tegelijkertijd heeft iedere bewoner zijn eigen thuis.

 

Jaar 2022
Locatie Zierikzee
Fase Ontwerp