RAVIA is een architectenbureau dat zich richt op architectuur en ontwerpend onderzoek. We denken graag in nauwe samenwerking mee met de opdrachtgever. Door middel van gedetailleerde tekeningen met maatvoering en 3D visualisatie kunnen we u helpen met het inzichtelijk maken van verschillende opties en de beste keuzes. Hierin kunnen we u bijstaan in de verschillende fases van schetsontwerp , aanvraag omgevingsvergunning en  esthetische begeleiding tot de oplevering.

 

Gedurende het proces nemen we als architect de opdrachtgever mee in de verschillende mogelijkheden en uitdagingen. We verzorgen de aansturing van de technische adviseurs vanuit het ontwerpperspectief en combineren we de disciplines tot een integraal geheel. Gestructueerd doorlopen we de verschillende ontwerpfases en dragen we zorg dat aan het eind van elke fase de wensen vanuit de klant doorgevoerd zijn in alle producten.

 

 • Schets ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Omgevingsvergunning
 • Esthetische begeleiding

We geloven in de kracht van samenwerking en heldere communicatie binnen onze projecten. Onze achtergrond in de bouwtechniek en esthetiek geeft ons de mogelijkheid het gehele ontwerpproces te overzien en te organiseren. Hierdoor kunnen we kansen, uitdagingen en belemmeringen met elkaar verweven tot een helder elegant geheel. We denken graag mee uw plannen.

Methusalem
Kurgi tower

SCHETS ONTWERP

 

In de schetsontwerp wordt de opdracht gedefinieerd middels studies naar de projectlocatie, programma, ambities, beperkingen en vereisten. Met gebruik van schetsen, 3D visualisaties en diagrammen worden ideeën en concepten ontwikkeld. Deze fase omvat een experimenteel proces van onderzoek en verkennen van opties die leiden tot een reeks ontwerprichtingen.  De verschillende mogelijkheden leggen we voor, de voorkeursvariant wordt verder in detail uitgewerkt. De principes voor constructie en materialisatie worden vastgelegd.

 

Indicatie producten:

 

 • Situatietekening
 • Plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedes
 • Visualisaties
 • Moodboards en referenties

DEFINITIEF ONTWERP

 

Na het vastleggen van het schetsontwerp kan het ontwerp in het definitief ontwerp bouwkundig uitgewerkt worden. In deze fase komt de nadruk te liggen op de technische uitwerking. Het definitief ontwerp dient als basis voor vergunningsaanvraag. Het ontwerp worden verder uitgewerkt met inzichten van de technische adviseurs. De eerder gemaakte keuzes worden afgestemd met de adviseurs.

 

Indicatie producten:

 

 • Situatietekening
 • Plattegronden, aanzichten en doorsneden
 • Principe details, beeldbepalende knooppunten
 • Kleur- en Materiaalstaat
 • Visualisaties

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Voor u mag bouwen, verbouwen of renoveren is meestal een omgevingsvergunning nodig. In enkele gevallen mag u vergunningvrij bouwen, hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wij helpen u met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en indienen van de vergunningsaanvraag. De ontwerprichting wordt in een vroeg stadium voorlegt aan de gemeente middels een vooroverleg. Zo kunnen okstakels vroegtijdig gedefinieerd worden.

 

Indicatie producten:

 

 • Situatietekening
 • Plattegronden, aanzichten en doorsneden
 • Principe details, beeldbepalende knooppunten
 • Kleur- en Materiaalstaat
 • Visualisaties
 • Constructieve berekeningen (extern)

ESTHETISCHE BEGELEIDING

 

Na verlening van de omgevingsvergunning kan het plan worden uitgewerkt ter voorbereiding op de bouw. In de meeste gevallen wordt na het verstrekken van de vergunning een aannemer geselecteerd. Bij veel projecten is het belangrijk om het technische ontwerp in de vorm van bestektekeningen te laten maken. Deze worden verstrekt aan de aannemer om een prijs en indicatie van de bouwtijd te laten maken, de tekeningen vormen uiteindelijk onderdeel van de contractstukken met de aannemer.

Gedurende de uitvoering kunnen we esthetische controle op de bouw uitvoeren. We kijken mee en keuren materiaalsamples, mock-ups en nemen deel aan bouwvergaderingen.